Suunnittelu

Suunnittelija ja myyjä pitävät palaveria aulatilan lattialla, prototuotteen kasaus- ja testausvaihe menossa.

Meneillään suunnittelu- ja tuotantovaiheiden jälkeen prototuotteen
kasaus ja testaus.

Usein asiakas on suunnitellut tuotteen valmiiksi, silti usein suunnittelun iterointi on perusteltua. Sopimusvalmistajan tuotannollistamisosaaminen tuo kustannustehokkuutta valmistukseen, sekä voi helpottaa tuotteen käytettävyyttä.

Suunnitteluosastollamme on käytössä neljä Solidworks 3D suunnittelu- ja mallinnusohjelmistoasemaa. Syntynyttä kuva-aineistoa voidaan käyttää tuotannon lisäksi esim. asennusohjeissa ja myyntiesitteissä.

Syntynyt kuva-aineisto voidaan tallentaa PDM-järjestelmään, joka mahdollistaa hajautetun suunnittelun. Asiakkaan ja Mittametallin suunnittelijat voivat näin kehittää tuotetta yhteistyössä pilvipalvelun kautta.

Tarjouspyyntö