7.7.2016

Matti Mikkonen on aloittanut Mittametallin palveluksessa

Matti vastaa projekteista kalusteteollisuudessa toimiville asikkaillemme.
Matilla on pitkä työhistoria kalusteteollisuuden tuotannon ja projektitoiminnan osa-alueilta.